PolskiEnglishDeutsch

Misja

Misją Kancelarii Prawniczych IURIDICA® jest wspieranie przedsiębiorczości i procesów wolnorynkowych poprzez podejmowanie działań mających na celu budowanie, podtrzymywanie i stabilizację prawnych fundamentów funkcjonowania przedsiębiorstw. Działaniami, o których tutaj mowa są, przede wszystkim, profesjonalne i kompleksowe doradztwo prawne dla istniejących na rynku spółek oraz tworzenie nowych. Tym wszystkim kierujemy się również doradzając osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Przedsiębiorczość jest nam szczególnie bliska, gdyż to właśnie ona stanowiła i nadal stanowi trzon naszego działania. Na uwadze mamy jednak również problemy natury społeczno-prawnej dotykające instytucję rodziny, stosunki społeczne i relacje międzyludzkie. W tej materii, gdy tylko uznamy, że istnieje taka konieczność, częstokroć podejmujemy działania pro publico bono. Odpowiedzialność społeczną traktujemy jako naszą, wręcz oczywistą, powinność.

W codziennej pracy stawiamy na wysoką jakość wzajemnych relacji, czy to naszych koleżeńskich, wewnątrz-kancelaryjnych czy też  na linii prawnik - klient. Wszelkie działania, jakie podejmujemy są zawsze poprzedzone dogłębną analizą problemu i rozeznaniem potencjalnych, optymalnych metod postępowania. Działając w ten sposób zdobyliśmy zaufanie wielu Klientów, co jest dla nas źródłem prawdziwej satysfakcji i motywuje do dalszej, jeszcze lepszej pracy.

Zaufali nam: