PolskiEnglishDeutsch

Historia

Kancelaria IURIDICA® została utworzona w sierpniu 1991 roku początkowo jako spółka cywilna dwóch osób fizycznych. Od września 1998 roku Kancelaria działa w grupie firm doradczych, które wspólnie używają zastrzeżonej nazwy IURIDICA® (prawo ochronne nr 198015 na znak towarowy).

Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia były w Polsce okresem transformacji ustrojowej, przejścia od gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej. Byliśmy nie tylko uważnym obserwatorem, ale też aktywnym uczestnikiem tych zmian. Kancelaria Prawnicza „IURIDICA” s.c., nasz poprzednik, uczestniczył w kilkudziesięciu procesach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oferując im kompleksową obsługę prawną, a także przy pomocy współpracujących ekspertów wyceny majątków, analizy ekonomiczne, etc.

W okresie od 1991 roku, przez ponad dwie dekady naszego istnienia, utworzyliśmy na zlecenie podmiotów z Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji kilkaset Spółek prawa handlowego.

Nasze zasoby archiwalne obejmują ponad 10.000 różnych wzorów umów, aktów wewnątrzorganizacyjnych, umów konsorcyjnych autorstwa naszej Kancelarii, powstałych od 1991 roku. Odrębną grupę stanowią ekspertyzy dla potrzeb prywatyzacji, pozyskiwanie funduszy pomocowych w tym unijnych, opracowania w zakresie ekonomicznej oceny przedsiębiorstw konsorcjalnych oraz projekty aktów prawnych.

Zaufali nam: